Hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51516Hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51516