Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51532
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát xét xử vụ án hình sự của Viện kiếm sát nhân dân
Authors: Đỗ, Thị Phượng
Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: Luật hình sự;Viện kiếm sát nhân dân;Pháp luật Việt Nam;Vụ án hình sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. Linh. (2012). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát xét xử vụ án hình sự của Viện kiếm sát nhân dân. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn trong kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Đưa ra và nhận xét về quá trình hình thành và phát triển của chức năng này qua các giai đoạn phát triển(...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51532
Language: vi
Format Extent: 101 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001217_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.