Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51540
Title: Chức năng của Việt kiểm sát trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Hoàng, Thị Minh Sơn, người hướng dẫn
Mai, Văn Thùy
Keywords: Việt kiểm sát;Xét xử;Vụ án hình sự;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích làm rõ khái niệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chức năng của Viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử vụ á (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51540
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001157_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 733.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.