Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51541
Title: Tội đua xe trái phép trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Đua xe trái phép;Tội phạm;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 130 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản của tội đua xe trái phép: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với người phạm tội, phân biệt tội đua xe trái phép với một số tội phạm khác trong Bộ luật hình sự. Phân tích thực tiễn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51541
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001156_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 467.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.