Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51547
Title: Hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội - lý luận và thực tiễn áp dụng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Văn Luyện , người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Thùy
Keywords: Luật hình sự;Trẻ vị thành niên;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Phân tích và xây dựng khái niệm người chưa thành niên, người chưa thành niên phạm tội, các đặc điểm tâm, sinh lý cơ bản của người chưa thành niên và hình phạt tù. Khái quát một số quy định của quốc tế về tư pháp người chưa thành niên. Khái quát lịch sử xây (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51547
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001032_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.