Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51548
Title: Tội phạm hóa và phi tội phạm hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999
Authors: Đào, Trí Úc
Đoàn, Thu Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội phạm;Phi tội phạm
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đoàn, T. Trang. (2011). Tội phạm hóa và phi tội phạm hóa trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Phân tích và tổng hợp một các cụ thể và chi tiết nhất các hành vi được các nhà làm luật tội phạm hóa và phi tội phạm hóa qua hai lần pháp điển hóa và sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51548
Language: vi
Format Extent: 140 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000946_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.