Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51550
Title: Tội xâm phạm chỗ ở của công dân trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Trịnh, Tiến Việt
Lê, Thiết Hùng
Keywords: Luật hình sự;Tội xâm phạm chỗ ở;Việt Nam;Phạm tội
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, T. Hùng. (2011). Tội xâm phạm chỗ ở của công dân trong luật hình sự Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề pháp lý cơ bản của tội xâm phạm chỗ ở của công dân như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý và hình phạt đối với người phạm tội, phân biệt tội phạm xâm phạm chỗ ở của công dân với một số tội phạm khác có liên quan (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51550
Language: vi
Format Extent: 115 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000935_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 954.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.