Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51553
Title: Kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Trần, Thị Minh Ngọc
Keywords: Luật dân sự;Vụ án hình sự;Hà Tĩnh;Kháng nghị phúc thẩm
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ cơ sở lý luận của kháng nghị phúc thẩm hình sự: khái niệm, đặc điểm, vai trò, trình tự, thủ tục kháng nghị phúc thẩm hình sự. Phân tích các quy định của BLTTHS năm 2003 về kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát. Đánh giá toàn diện thực (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51553
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000925_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 992.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.