Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51571
Title: Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan an ninh điều tra và Viện kiểm sát nhân dân trong điều tra xử lý các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Việt Trường , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Hường
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Viện Kiểm sát;An ninh quốc gia;Cơ quan điều tra
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 132 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Xây dựng khái niệm, đặc điểm của mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan An ninh điều tra và Viện kiểm sát nhân dân trong điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. Phân tích, chỉ rõ cơ sở pháp lý của mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan An ninh điều tra (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51571
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000430_Noi_dung_.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.