Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51572
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt trục xuất theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm , người hướng dẫn
Lê, Thị Trúc Quỳnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội phạm quốc tế;Trục xuất
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam quy định về hình phạt trục xuất. Làm rõ thực trạng tình hình tội phạm là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Nghiên cứu những quy định cụ thể về hình phạt trục xuất trong Bộ luật h (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51572
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000440_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.