Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51580Vai trò của luật sư bào chữa trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51580