Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51582
Title: Người bị hại trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Thịnh, Quang Thắng
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng hình sự;Người bị hại
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về người bị hại trong tố tụng hình sự (TTHS). Nghiên cứu và so sánh những quy định của luật TTHS Việt Nam và luật TTHS của một số nước trên thế giới về người bị hại. Đánh giá thực tiễn hoạt động của các cơ quan tiến h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51582
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000181_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.