Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51594
Title: Những vấn đề về thi hành bản án phạt tù có thời hạn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang , người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Nam
Keywords: Luật hình sự;Thi hành án;Pháp luật Việt Nam;Phạt tù
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu , đánh giá việc áp dụng các quy phạm pháp luật trong thi hành bản án phạt tù có thời hạn. Phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định về trình tự thủ tục, điều kiện, cơ quan, tổ chức tiến hành thi hành bản án phạt tù có thời hạn. Đề xuất mộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51594
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000108_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 754.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.