Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51618
Title: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Hồng Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Tuấn
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục tố tụng;Tòa án hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở lý luận của thủ tục phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, trong đó đề cập tới quy định về phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa sơ thẩm hình sự nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự ở Việt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51618
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02547_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.