Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51631
Title: Khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Đức Thuận, người hướng dẫn
Trịnh, Công Sơn
Keywords: Khiếu nại;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố cáo;Vụ án hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51631
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01964_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 700.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.