Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51638
Title: Xác định cha, mẹ con theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Đoàn, Đức Lương , người hướng dẫn
Nguyễn, Vũ Ngọc Phúc
Keywords: Mẹ con;Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Cha con;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lí luận về xác định cha, mẹ, con trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, nội dung các quy định liên quan đến vấn đề đó. So sánh, đối chiếu vấn đề xác định cha, mẹ, con trước và sau khi có Luật Hôn nhân và Gia đình với tư cách là một ngàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51638
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002350_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 887.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.