Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51640
Title: Quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Phương Lan, người hướng dẫn
Vũ, Thị Chiêm
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Tài sản
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51640
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002345_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.