Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51649
Title: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong việc giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thuỷ
Keywords: Pháp luật;Luật dân sự;Tòa án cấp sơ thẩm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án. Đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự (TTDS) Việt Nam hiện hành về điều kiện, thủ tục và cơ chế (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51649
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002323_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 841.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.