Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51654
Title: Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Phương Lan , người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng Nhung
Keywords: Luật hôn nhân và gia đình;Tài sản;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Phụ nữ
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Tìm hi (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51654
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002304_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 948.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.