Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51655
Title: Thực tiễn giải quyết ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tú
Keywords: Ly hôn;Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích khái niệm, căn cứ ly hôn trong pháp Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) Việt Nam qua các thời kỳ và có sự so sánh để đưa ra những nhận định và đánh giá về căn cứ ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn. Đánh giá thực trạng chất lượng áp dụng Luật HN&G (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51655
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002294_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 913.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.