Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51661
Title: Quyền của người bị hại và người làm chứng trong Luật Nhân quyền quốc tế và Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Kim Oanh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51661
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006964.pdf
  • Description : 
  • Size : 980.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.