Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51688
Title: Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Lê, Thu Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hôn nhân;Ly hôn;Quyền lợi
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và con theo luật hôn nhân và gia đình (Luật HN&GĐ) Việt Nam năm 2000. Chỉ ra được vai trò của Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000 đối với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng về tà (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51688
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001414_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.