Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51701
Title: Những khia cạnh pháp lý của thực tế nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Hoàng, Hạnh Nguyên
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Kết hôn
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nhận diện và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kết hôn, thông qua đó thấy được vai trũ quan trọng của việc đăng ký kết hôn. Phân tích những quy định của pháp luật điều chỉnh việc nam nữ chung chống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam cùng với (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51701
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000915_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 987.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.