Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51707
Title: Thực tiễn thi hành án dân sự ở tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Hoàng, Ngọc Thỉnh , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Lý
Keywords: Luật dân sự;Thi hành án;Pháp luật Việt Nam;Thái Bình;Án dân sự
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu cơ sở lý luận về thi hành án dân sự. Tìm hiểu thực tiễn công tác thi hành án dân sự ở Thái Bình, một số giải pháp tháo gỡ tình trạng án tồn đọng, đảm bảo mọi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được đưa ra thi hành. Nghiên cứu mộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51707
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000843_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.