Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51713
Title: Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Trần, Lê Hồng , người hướng dẫn
Trương, Thị Tường Vi
Keywords: Luật dân sự;Bảo hộ quyền tác giả;Chương trình máy tính;Pháp luật Việt Nam;Quyền tác giả
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về Quyền tác giả (QTG) đối với Chương trình máy tính (CTMT). Đánh giá đúng đắn và toàn diện về thực trạng hoạt động bảo vệ QTG đối với CTMT trong thời đại phát triển công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật số hiệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51713
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000561_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.