Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51733
Title: Các qui định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam 2004 về hòa giải vụ việc dân sự và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Công Bình, người hướng dẫn
Đức, Thị Hòa
Keywords: Chế định hòa giải;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tòa án Nhân dân;Tố tụng dân sự
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc giải quyết vụ việc dân sự bằng phương thức hòa giải tại Tòa án; nội dung các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự; thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự tại TAND huyện Hoài Đức, thà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51733
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02812_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.