Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51758
Title: Căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Đinh, Thị Mai Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Quan hệ gia đình;Quyền sở hữu;Tư pháp
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Nghiên cứu các đặc điểm, yếu tố quyết định đối với quyền sở hữu chung của vợ chồng để từ đó tìm hiểu việc xác định các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng. Nghiên cứu các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng ở hệ thống pháp luật của mộ (...)
Electronic Resources
109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51758
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02218_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.