Giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51759Giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51759