Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51775
Title: Địa vị pháp lý của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh, Người hướng dẫn
Lê, Thị Thanh Loan
Keywords: Luật tố tụng dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tòa án;Viện Kiểm sát
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về địa vị pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong tố tụng dân sự (TTDS); Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay và đưa ra những đánh giá thực tiễn áp dụng pháp lý của VKSND, những (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51775
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01782_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 150.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.