Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51782
Title: Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vĩnh
Keywords: Luật dân sự;Luật hôn nhân;Ly hôn;Pháp luật Việt Nam;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Phân tích các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005, Luật đất đai năm 2003, Luật HN & GĐ năm 2000 cụ thể là những quy định chung của pháp luật về tài sản; vấn đề tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng; tài sản là quyền sử dụng đất của vợ chồng; vấ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51782
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01548_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.