Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51788
Title: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp phúc thẩm theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Trần, Văn Trung, người hướng dẫn
Đào, Duy Vương
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tòa án phúc thẩm;Vụ án dân sự
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 124 tr. + Đĩa mềm
Nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn của thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án phúc thẩm theo tố tụng dân sự Việt Nam. Qua đó, làm rõ tính chất của xét xử phúc thẩm, những quy định phù hợp, cơ chế còn bất cập và đề xuất những giải pháp nhằm (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51788
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01523_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.