Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51791
Title: Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng dân sự theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Phùng, Trung Tập, Người hướng dẫn
Vũ, Tiến Vinh
Keywords: Hợp đồng dân sự;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm dân sự;Vi phạm hợp đồng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Phân tích khái niệm trách nhiệm dân sự và trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng dân sự; Phân tích điều kiện phát sinh và nội dung của trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng dân sự. Qua đó, thấy được những tồn tại trong việc áp dụng pháp luật dân sự trong (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51791
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01249_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.