Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51792
Title: Những nguyên lý pháp lý của thế chấp : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Ngô, Huy Cương, Người hướng dẫn
Phùng, Thị Thu Hường
Keywords: Luật dân sự;Nguyên lý pháp lý;Pháp luật Việt Nam;Thế chấp
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-Rom
Phân tích thực trạng của việc áp dụng các quy định pháp luật thế chấp: những mâu thuẫn, thiếu sót của các quy định pháp luật, những vướng mắc trong khâu áp dụng pháp luật cũng như chỉ ra được sự cần thiết và vai trò của chế định thế chấp trong nền kinh tế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51792
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01248_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.