Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51796
Title: Điều kiện bảo hộ sáng chế trong pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, Người hướng dẫn
Trần, Trung Kiên
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu trí tuệ;Sáng chế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Trình bày bản chất pháp lý của điều kiện bảo hộ sáng chế và đánh giá vai trò của nó trong hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế cũng như ý nghĩa đối với việc thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật ở nước ta. Đánh giá thực trạng áp dụng củ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51796
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01214_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.