Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51818
Title: Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đỗ, Ngọc Quang,người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Biên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51818
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006947.pdf
  • Description : 
  • Size : 790.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.