Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51870
Title: Quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phân tích từ thực tiễn một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn
Phạm, Thị Thảo
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51870
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006369.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.