Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51874
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử vụ án tham nhũng của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đỗ, Ngọc Quang , Người hướng dẫn
Tạ, Thị Thúy Hòa
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51874
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006365.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.