Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51882
Title: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đường, Minh Giới , Người hướng dẫn
Dương, Thị Thu Hòa
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51882
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006357.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.