Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51894Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51894