Pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51912Pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51912