Pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51932Pháp luật về vi phạm hành chính trong hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51932