Hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51951Hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51951