Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51951
Title: Hậu quả pháp lý của việc nam nữ chung sống như vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Authors: Nguyễn, Văn Cừ , người hướng dẫn
Nông, Thị Hồng Yến
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51951
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006673.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.