Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực khai thác đá qua thực tiễn tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51958Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực khai thác đá qua thực tiễn tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51958