Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51983
Title: Thủ tục giải quyết vụ án đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Trên cơ cở nghiên cứu thực tiễn địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Bạch, Thành Định , người hướng dẫn
Phạm, Thu Hương
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51983
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006583.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.