Thủ tục giải quyết vụ án đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Trên cơ cở nghiên cứu thực tiễn địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51983Thủ tục giải quyết vụ án đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Trên cơ cở nghiên cứu thực tiễn địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51983