Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51986Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51986