Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51986
Title: Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần, Văn Dũng, người hướng dẫn
Bùi, Bích Phượng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51986
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006580.pdf
  • Description : 
  • Size : 952.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.