Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52001
Title: Xác định tài sản vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Authors: Bùi, Minh Hồng, người hướng dẫn
Phạm, Thị Anh
Issue Date: 2015
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52001
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006257.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.