Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52006Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52006