Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52028
Title: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Khắc Hải , người hướng dẫn
Lê, Thị Khánh Ly
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52028
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005662.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.