Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52034
Title: Thủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử phúc thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đăk Nông) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Phạm, Văn Cảnh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52034
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005657.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.