Thủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử phúc thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đăk Nông)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52034Thủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử phúc thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đăk Nông)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52034