Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52042
Title: Định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Khắc Hải, Người hướng dẫn
Phan, Thị Hồng Thắng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52042
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005647.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.